Ochrana osobních údajů

GDPR READY - Thajské mobilní masáže Strakonice

Prohlášení o ohraně osobních údajů Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky Vám rádi odpovíme.  

Totožnost a kontaktní údaje správce: Firma či jméno a příjmení: FOTOTRADE s.r.o., pod obchodním názvem Thajské mobilní masáže Strakonice Sídlo: č.p.8, 386 01 Pracejovice IČO: 28541103 Pověřená osoba: Petr Strbačka, jednatel společnosti Telefon: 602 644 602, 602 271 334 E-mail: mobilemassage@gmail.com, fototrade@fototrade.cz


Jaký typ osobních údajů shromažďujeme? Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele. 

Jedná se tak nejčastěji o údaje: Jméno, Příjmení, E-mail a Telefonní číslo. V případě některých vybraných služeb (např. služby pro firemní klientelu, narozeninový klub) se jedná i o následující další údaje: Fakturační adresu, Doručovací poštovní adresu, Datum narození, RČ nebo IČO, Číslo bankovního účtu.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data? Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Konkrétně se jedná o následující účely:  

 •  Poskytování masážních a relaxačních služeb (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (51423)
 •  Informování o stavu poskytované služby.
 •  Doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním služeb.
 •  Informování o službách, produktových novinkách, akčních nabídkách a provozních informacích na našem webu.
 •  Vaši e-mailovou adresu potřebuje pro splnění některých konkrétních služeb – např. další komunikaci ohledně rezervace služby, doručování dárkových poukazů, zasílání informací o našich službách a akčních nabídkách v našem portfoliu.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv svůj souhlas odstranit. Obrátit se můžete na výše uvedenou pověřenou osobu.  

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami? Některé vybrané služby přepravní, dopravní, finanční služby, popř. právní služby, realizujeme ve spolupráci se třetími stranami. Dle povahy poskytovaných služeb, tak sdílíme Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.  

Pokud jste si neobjednali žádnou z našich služeb, která vyžaduje spolupráci se třetí stranou, tak jsme žádná data nikomu (žádné třetí straně) nepředali.  

Pokud jste navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.  

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.  

Doba zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.  

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů? Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:  

 •  právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 •  právo osobní údaje opravit či doplnit;
 •  právo požadovat omezení zpracování;
 •  právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; právo požadovat přenesení údajů;
 •  právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 •  právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak využíváme Cookies? Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh našich webových stránek. Ukládáme oblíbené stránky nebo nabídky. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.  

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme? Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.  

 •  Anonymizace osobních údajů.
 •  Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 •  Víceúrovňový firewall.
 •  Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 •  Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 •  Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.  

Vyzkoušejte první třídu.

Podívejte se, jak jsou Thajské mobilní masáže Strakonice hodnoceny.

Hodnocení na Facebooku